Energie outsourcing

home profiel filosofie referenties outsourcing

 

   

Bonegraafseweg 72     
4051 CH Ochten
tel. 0344-645060
fax 0344-645200
 
Wykerstein 24 
5346 TS  Oss
tel. 0412-643020
fax 0412-655955
 

info@iagroep.nl

 

Met de hedendaagse regelgeving worden ontwikkelaars en bouwers gedwongen na te denken over de inzet van energiebesparende technieken. Dit vergt extra investeringen waarvan het financiële resultaat pas na een aantal jaren, via de verminderde energiekosten van het gebouw, merkbaar is. De projectontwikkelaar kan hiervan dus niet de vruchten plukken. Ook de gangbare wijze van energie outsourcing biedt geen oplossing voor de projectontwikkelaar.

Wij hebben een modus voor de energie outsourcing ontwikkeld die wel interessant kan zijn voor projectontwikkelaars. Hierbij wordt de energiecentrale samen met de rest van het gebouw en de installaties in eigen beheer ontwikkeld.

Het bouwen van de energiecentrale wordt binnen het totale installatie concept aanbesteed. Separaat wordt het exploiteren van die energiecentrale aanbesteed. Hiermee koopt een derde het recht om de energiecentrale voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 20 jaar) te exploiteren en verplicht zich gelijktijdig a) tot het onderhoud en de instandhouding van de energiecentrale en b) tot het leveren van warmte en koude aan de gebruikers van het gebouw volgens het “niet meer dan anders” principe.

Cruciaal bij deze aanpak is de ontwikkeling in eigen beheer van de energiecentrale. De Installatie Advies Groep kan dit binnen haar standaardpakket van advieswerkzaamheden voor een nieuwbouw project meenemen.