Filosofie

home profiel filosofie referenties outsourcing

 

   

Bonegraafseweg 72     
4051 CH Ochten
tel. 0344-645060
fax 0344-645200
 
Wykerstein 24 
5346 TS  Oss
tel. 0412-643020
fax 0412-655955
 

info@iagroep.nl

 

De Installatie Advies Groep wil haar kennis en kunde beschikbaar stellen aan gebouweigenaren en projectontwikkelaars. 

De Installatie Advies Groep zet adviseurs in die complementair aan elkaar zijn op het gebied van ontwerp, aanbesteding en uitvoering. Omdat de praktijk uitwijst dat binnen een adviesbureau één persoon niet in staat is al deze trajecten een optimale invulling te geven, zetten wij specialisten in op elk deelgebied. Deze mensen werken gezamenlijk aan de projecten en ondersteunen elkaar waar nodig.

Door een vroegtijdige inbreng in het project zijn wij in staat een optimale integratie van de installaties in het gebouw te realiseren. Door de jarenlange praktijkervaring zijn onze adviseurs in staat buiten de geijkte paden te gaan als dat nodig is.

Op het gebied van de aanbesteding van installaties hebben wij de filosofie dat een heldere aanvraag leidt tot de gunstigste aanbieding. Om deze reden werken wij de installaties tot in de details uit alvorens over te gaan tot het opstellen van de besteksomschrijvingen.

Vanuit onze praktische achtergrond worden de mogelijke optimalisaties in het ontwerp verwerkt.

Tijdens de uitvoering hebben wij een controlerende taak. Onze installatie opzichters zijn mensen die zelf jarenlange ervaring hebben opgebouwd bij uitvoerende partijen.